Hjem  -  Utleie  -  Forsamlingshuset  -  Bilder  -  Bli medlem  -  Styret  -  Vedtekter

Bli medlem!

 

Skogsletta Grendalag er en medlemsbasert organisasjon, og vi håper at flest mulig i Øverbygda, og andre, blir medlem.

Vårt mål er å gjøre Skogsletta Forsamlingshus til et samlingspunkt for øverbygda, og et attraktivt hus å leie for private lag.
Til dette trengs både penger og folk. Vi håper derfor på ditt bidrag :)

Medlemskontingenten for 2018 er kr. 200,- pr. person.

Medlemskontingenten betales inn til konto: 4111.14.76924. Husk å merke innbetalingen med navn.

I tillegg ber vi deg sende inn følgende kontaktinfo om deg på medlem@skogsletta.no:
Navn, Adresse, Telefon, E-postadresse og Fødselsdato.


Skogsletta Grendalag - www.skogsletta.no - post@skogsletta.no - Org. nr: 911 630 125 - Bankkonto: 4111.14.76924